รอกโซ่ไฟฟ้า HITACHI 3,000 Kg./380 V. Model : 3 FH

103,200.00 ฿

ราคา: 103,200.00 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail   :   iconservice.ic@gmail.com  ,  piyapong.icon@gmail.com