เกี่ยวกับเรา


บริษัท ไอคอนเซอร์วิส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากวิศวกรผู้มีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมมากว่า 15 ปี โดยบริษัทได้คำนึงถึงความต้องการในการจัดซื้อสินค้า อุปกรณ์ และอะไหล่ต่างๆ ที่จำเป็นต่อลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อม เพื่อลดปัญหาและขั้นตอนในการติดต่อกับผู้ผลิตและผู้ค้าหลายรายซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัวในการจัดหาสินค้า ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายและรวบรวมสินค้าในหมวดหมู่อุตสาหกรรมจากผู้ผลิตรายใหญ่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน และราคาย่อมเยาไว้สำหรับให้บริการโดยเน้นการบริการที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อความประทับใจแก่ลูกค้า โดยพันธสัญญาที่เรามีให้กับลูกค้าทุกราย คือ

“ลูกค้าทุกรายจะต้องได้รับการบริการที่ดีที่สุด ได้รับสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด”

วิสัยทัศน์ ( Vision )

บริษัทต้องการเป็นผู้นำด้านการวางระบบโครงสร้าง และการแก้ปัญหาในกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งยังช่วยพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของลูกค้าด้วยเทคโนโลยี และการบริการจากเรา เพี่อลดปัญหาในการทำงาน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

โดยสินค้าที่บริษัท ไอคอนเซอร์วิส ได้จัดจำหน่ายมีดังนี้  ปั๊มลม ปั๊มลมสกรู เครื่องสร้างลมแห้ง ถังพักลม มอเตอร์ไฟฟ้า ปั๊มลมน้ำ ปั๊มน้ำประกอบ ถังแรงดัน ถังเก็บน้ำ รอกโซ่ไฟฟ้า รอกโซ่สลิง รอกโซ่มือสาว โบลเวอร์ น้ำมันเครื่องลูกสูบ อะไหล่เครื่องปั๊มลม,ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์โรงงานต่างๆ


โดยเราได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตมากมายให้เป็นตัวแทนผู้จัดจำหน่ายสินค้า