รอกโซ่ไฟฟ้า 4 ทิศทาง HITACHI 2,000 Kg./380 V. Model : 2 SH + 2 ST

106,000.00 ฿

ราคา: 106,000.00 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail   :   iconservice.ic@gmail.com  ,  piyapong.icon@gmail.com