มอเตอร์เอบีบี Abb Motor 4 แรงม้า 2 โพล แบบหน้าแปลน รุ่น M2QA 100L2A IMB5

11,818.00 ฿

ราคา: 11,818.00 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-136-5666, 064-205-6555

E-mail   :   iconservice.ic@gmail.com  ,  piyapong.icon@gmail.com