มอเตอร์ซีเมนต์ SIEMENS IE1 ขนาด 7.5 แรงม้า 4 โพล ขาตั้ง

20,030.00 ฿

ราคา: 20,030.00 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-136-5666, 064-205-6555

E-mail   :   iconservice.ic@gmail.com  ,  piyapong.icon@gmail.com