เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ DIGICON LM-100 วัดได้ไกลถึง 100 เมตร

ติดต่อฝ่ายขาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail   :   iconservice.ic@gmail.com  ,  piyapong.icon@gmail.com