รอกโซ่ไฟฟ้า HITACHI 500 Kg./220 Model : 1/2 SSH2

59,600.00 ฿

ราคา: 59,600.00 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail   :   iconservice.ic@gmail.com  ,  piyapong.icon@gmail.com