มอเตอร์ซีเมนต์ SIEMENS IE1 ขนาด 5.5 แรงม้า 2 โพล ขาตั้ง

15,020.00 ฿

ราคา: 15,020.00 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-136-5666, 064-205-6555

E-mail   :   [email protected]  ,  [email protected]