ปั๊มบำบัดน้ำเสีย Tsurumi รุ่น C Series รุ่น 10C47.5+BEND , TOS100C47.5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail   :   [email protected]  ,  [email protected]