แท่นเจาะ เครื่องเจียร

แท่นเจาะโอกุระ Okura รุ่น YD-13A

5,000.00 ฿

แท่นเจาะ เครื่องเจียร

แท่นเจาะโอกุระ Okura รุ่น YD-13P

3,000.00 ฿

แท่นเจาะ เครื่องเจียร

แท่นเจาะโอกุระ Okura รุ่น YD-16H

9,500.00 ฿

แท่นเจาะ เครื่องเจียร

แท่นเจาะโอกุระ Okura รุ่น YD-16P

7,500.00 ฿