ไฟฟ้ากลายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์เรา ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การคมนาคม เศรษฐกิจ และอื่นๆ ก็จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ไฟฟ้าจึงเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาด้านต่างๆ ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันนี้พลังงานไฟฟ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของมนุษย์ไปแล้วครับ แต่หากเมื่อใดพลังงานไฟฟ้าเมนหลักมีปัญหา ก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับเราได้มากเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เมื่อไฟดับก็จะส่งผลกระทบทำให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ หยุดชะงัก ทำให้สินค้าได้รับความเสียหายได้ เป็นต้น

จึงทำให้คนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับพลังงานสำรองกันมากขึ้น เครื่องปั่นไฟจะเป็นตัวช่วยแก้วิกฤตจากไฟฟ้าดับได้อย่างดีครับ แต่ระหว่างการใช้งานเราควรศึกษาด้วยว่าเครื่องนี้มีการใช้งานยังไง ต้องระวังอะไรบ้าง? ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน พร้อมทำความรู้จักกันให้มากขึ้นด้วย จะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันครับ

1. เครื่องกําเนิดไฟฟ้า คืออะไร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า FG WILSON รุ่น P900-1

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) หรือคนที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่า “เครื่องปั่นไฟ” เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับระยะเวลานาน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องพึ่งพลังงานไฟฟ้าสำรองมาใช้ก่อน  เครื่องปั่นไฟ จึงเป็นตัวแปรสำคัญในการแก้ปัญหานี้ได้ เพราะอุปกรณ์นี้จะคอยทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง เพื่อนำไปใช้งานครับ

เครื่องปั่นไฟ จะเปลี่ยนแปลงพลังงานกลมาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยการเหนี่ยวนำของแม่เหล็ก ซึ่งก็คือการเคลื่อนที่ของขดลวดตัวนำผ่านสนามแม่เหล็ก หรือการเคลื่อนที่แม่เหล็กผ่านขดลวดตัวนำ จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในขดลวดตัวนำนั้นครับ

2. สิ่งที่ควรระวังในการใช้งานเครื่องปั่นไฟฟ้า

การใช้งานเครื่องปั่นไฟฟ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำความเข้าใจ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจก่ออันตรายต่ออุปกรณ์และตัวผู้ใช้งานด้วยครับ เครื่องปั่นไฟฟ้าบางชนิดอาจมีการใช้งานที่แตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็มีสิ่งที่คล้ายๆ กันหลายอย่างด้วยเช่นกันครับ เราไปดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่ต้องระวังในการใช้งานเครื่องปั่นไฟมีอะไรบ้าง มีดังนี้

 1. ห้ามปรับอุปกรณ์ใดๆ ขณะที่จ่ายกระแสไฟฟ้าอยู่ และถ้าเกิดเรื่องผิดปกติ ควรงดจ่าย Load แล้วทำการแก้ไข
 2. ห้ามจ่ายกระแสไฟฟ้าเกินกำลังของเครื่องปั่นไฟ
 3. ก่อนจะทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ส่วนต่างๆ ของเครื่องปั่นไฟ ควรไปปรับตำแหน่ง OFF หรือปลดขั้วสายแบตเตอรี่ออกเสียก่อน ถ้าเป็นระบบของเครื่องปั่นไฟแบบจ่ายกระแสอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
 4. ห้ามทิ้งเครื่องยนต์โดยไม่มีผู้ดูแลในขณะเครื่องกำลังทำงานอยู่
 5. ห้ามเปิดฝาหม้อน้ำในขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อนอยู่
 6. ไม่ควรเปิด-ปิดเบรกเกอร์สำหรับจ่าย Load บ่อยๆ โดยไม่จำเป็น
 7. สถานที่ติดตั้งเครื่องปั่นไฟ ต้องมีการระบายอากาศเป็นอย่างดี ไม่ควรมีฝุ่นละออง ไม่เป็นสถานที่เก็บสารเคมีหรือวัตถไวไฟอื่นๆ เว้นแต่น้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เท่านั้น
 8. การติดตั้งเครื่องปั่นไฟฟ้า จำเป็นต้องเดินสายดินโดยต่อกับแท่งทองแดง หรือ Ground Rod ที่ฝังในดินตามมาตรฐานกำหนด และต้องต่อตัวเครื่องยนต์และตู้ควบคุมด้วย
 9. ขณะที่จ่าย Load เราควรตรวจสอบกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความถี่ทางไฟฟ้าอยู่เสมอ
 10. ขณะที่จ่าย Load ควรตรวจสอบแรงดันน้ำมันเครื่องและอุณหภูมิของเครื่องยนต์

3. การใช้งานที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร

 • ไม่ควรใช้งานเครื่องปั่นไฟเกินพิกัด
 • ควรใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพดี
 • ทำการบำรุงรักษาชุดเครื่องปั่นไฟก่อนใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
 • ควรตะหนักถึงความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
 • ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ปราศจากการเจือปนของน้ำหรือสารอื่นๆ
 • อย่าใช้งานเครื่องยนต์โดยไม่ใส่ตัวเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat)

4. ขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเท่าไรบ้าง?

เครื่องปั่นไฟ AKSA Generator

ต้องยอมรับเลยว่าเครื่องปั่นไฟกลายเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะด้านหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม อาคารตึกสูงๆ ที่ต้องใช้ลิฟต์ เป็นต้น จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องปั่นไฟเตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพื่อรองรับการใช้งานพลังงานไฟฟ้าในเวลาที่กระแสไฟฟ้าเมนหลักดับ

ส่วนขนาดเครื่องปั่นไฟจะแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ซึ่งการเลือกขนาดก็มีความสำคัญ เพื่อเลือกขนาดตามความเหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก จะมีกำลังผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 1-20 KVA เหมาะกับการใช้งานด้านเกษตร ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน เครื่องปั่นไฟขนาดกลาง จะมีกำลังผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 20-50 KVA เหมาะใช้งานในโรงงานต่างๆ หากพลังไฟฟ้าไม่พอ อาจมีมากกว่า 1 เครื่อง เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ จะมีกำลังผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 50-100KVA ขึ้นไป เหมาะกับโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคารสูงๆ ครับ

5. เครื่องปั่นไฟซื้อได้ที่ไหนดี?

การเลือกซื้อของดีๆ ให้ได้สักชิ้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ยิ่งเป็นของที่มีมูลค่าสูงๆ อย่างเช่น เครื่องปั่นไฟ ก็จำเป็นต้องเลือกซื้อ ต้องมีข้อมูล เพื่อช่วยให้เราตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ การเลือกร้านที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้คำปรึกษาดี ก็เป็นส่วนช่วยให้เราตัดสินใจง่ายได้เหมือนกันครับ

iconservice เป็นผู้จำหน่ายเครื่องปั่นไฟนำมาจากต่างประเทศ ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อด้วยกัน มีตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ นอกจากนี้เรามีทีมงานที่มากประสบการณ์ สำหรับช่วยในการเลือกขนาด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ เครื่องปั่นไฟ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ พร้อมทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งในตำแหน่งต่างๆ ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ และวัสดุซับเสียง เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามข้อกำหนดของผู้ออกแบบได้ครับ

6. สรุป

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ยังเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความน่าสนใจจากหน่วยงานต่างๆ เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องพลังงานไฟฟ้าได้อย่างดี และสำหรับหน่วยงานที่มีเครื่องปั่นไฟไปใช้งานแล้ว ควรให้สำคัญกับข้อระวังการใช้งาน และแนวทางการใช้งานด้วย เพื่อลดปัญหาต่างๆ และอุบัติเหตุได้ครับ

สำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจ เครื่องปั่นไฟ คุณภาพดีไปใช้งาน พร้อมคำแนะนำจากกูรูมืออาชีพ สามารถติดต่อสอบจาก iconservice ได้เลยครับ ทางเรายินดีให้คำปรึกษา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-136-5666 , 064-205-6555 , 081-669-0444

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Westin Power
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า FG Wilson
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Agg
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Aksa
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Koop
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Patco Power

บทความแนะนำ

อุปกรณ์คาร์แคร์ครบวงจร ที่จำเป็นต้องใช้ มีอะไรบ้าง? พร้อมเทียบสเปคและราคา เรามีคำตอบ บทความนี้มีคำตอบ