ถังเก็บน้ำตั้งพื้น PE ลายแกรนิต GREEN

ถังเก็บน้ำ ถังสำรองน้ำ แบบตั้งพื้นลายแกรนิต มีให้เลือกหลายขนาด
1.ถังเก็บน้ำ ถังสำรองน้ำ แบบตั้งพื้นลายแกรนิต ยี่้อ กรีนวอเตอร์ GREEN WATER ขนาด 500 ลิตร
2.ถังเก็บน้ำ ถังสำรองน้ำ แบบตั้งพื้นลายแกรนิต ยี่้อ กรีนวอเตอร์ GREEN WATER ขนาด 600 ลิตร
3.ถังเก็บน้ำ ถังสำรองน้ำ แบบตั้งพื้นลายแกรนิต ยี่้อ กรีนวอเตอร์ GREEN WATER ขนาด 750 ลิตร
4.ถังเก็บน้ำ ถังสำรองน้ำ แบบตั้งพื้นลายแกรนิต ยี่้อ กรีนวอเตอร์ GREEN WATER ขนาด 800 ลิตร
5.ถังเก็บน้ำ ถังสำรองน้ำ แบบตั้งพื้นลายแกรนิต ยี่้อ กรีนวอเตอร์ GREEN WATER ขนาด 1000 ลิตร
6.ถังเก็บน้ำ ถังสำรองน้ำ แบบตั้งพื้นลายแกรนิต ยี่้อ กรีนวอเตอร์ GREEN WATER ขนาด 1500 ลิตร
7.ถังเก็บน้ำ ถังสำรองน้ำ แบบตั้งพื้นลายแกรนิต ยี่้อ กรีนวอเตอร์ GREEN WATER ขนาด 2000 ลิตร
9.ถังเก็บน้ำ ถังสำรองน้ำ แบบตั้งพื้นลายแกรนิต ยี่้อ กรีนวอเตอร์ GREEN WATER ขนาด 3000 ลิตร
10.ถังเก็บน้ำ ถังสำรองน้ำ แบบตั้งพื้นลายแกรนิต ยี่้อ กรีนวอเตอร์ GREEN WATER ขนาด 4000 ลิตร
11.ถังเก็บน้ำ ถังสำรองน้ำ แบบตั้งพื้นลายแกรนิต ยี่้อ กรีนวอเตอร์ GREEN WATER ขนาด 5000 ลิตร
12.ถังเก็บน้ำ ถังสำรองน้ำ แบบตั้งพื้นลายแกรนิต ยี่้อ กรีนวอเตอร์ GREEN WATER ขนาด 6000 ลิตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]