ปั๊มลมสกรูโซแม็กซ์ SOMAX SCREW AIR COMPRESSOR เป็นปั๊มลมสกรูจากประเทศไต้หวัน ซึ่งได้พัฒนาปั๊มลมให้เหมาะแก่การใช้งานในประเทศไทย ในเรื่อง อุณภูมิ ฝุ่น สภาพอากาศ ออกแบบให้มีการซ่อมบำรุงรักษาง่าย อะไหล่ไม่แพง ได้มีการออกแบบมอเตอร์เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟ คงทน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-136-5666, 064-205-6555

E-mail : [email protected] , [email protected]

-9%