ปั๊มลมสกรูพูม่า PUMA SCREW COMPRESSOR

ปั๊มลมสกรูหรือเครื่องอัดลมแบบสกรู (Screw Air Compressor)

การทำงานปั้มลมแบบสกรู ด้านในปั้มลมอัดอากาศ จะมีโรเตอร์บิดสกรูคู่กัน โดยที่สกรูที่สองเพลาที่ขบกัน จะถูกเรียกว่า เพลาตัวผู้และเพลาตัวเมีย ทั้ง 2 ตัวเป็นสกรูที่มีแนวการหมุนเข้าพบกันทำให้ดินฟ้าอากาศจากภายนอกจะถูกดูดและอัดส่งไปรอบๆกระบอกปั้ม และส่งผ่านไปทางแก้เข้าสู่ถังเก็บลม โดยที่ เพลาตัวผู้และเพลาตัวเมียหมุนด้วยเวครอบแทบจะเท่ากัน และเพลาตัวผู้จะมีการหมุนเร็วกว่าเพลาตัวเมียเล็กน้อย การไหลของแรงลมจะราบกว่าแบบลูกสูบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-136-5666, 064-205-6555

E-mail : [email protected] , [email protected]