ปั๊มลมสกรูพูม่า PUMA SCREW COMPRESSOR

ปั๊มลมสกรูหรือเครื่องอัดลมแบบสกรู (Screw Air Compressor)

การทำงานปั้มลมแบบสกรู ด้านในปั้มลมอัดอากาศ จะมีโรเตอร์บิดสกรูคู่กัน โดยที่สกรูที่สองเพลาที่ขบกัน จะถูกเรียกว่า เพลาตัวผู้และเพลาตัวเมีย ทั้ง 2 ตัวเป็นสกรูที่มีแนวการหมุนเข้าพบกันทำให้ดินฟ้าอากาศจากภายนอกจะถูกดูดและอัดส่งไปรอบๆกระบอกปั้ม และส่งผ่านไปทางแก้เข้าสู่ถังเก็บลม โดยที่ เพลาตัวผู้และเพลาตัวเมียหมุนด้วยเวครอบแทบจะเท่ากัน และเพลาตัวผู้จะมีการหมุนเร็วกว่าเพลาตัวเมียเล็กน้อย การไหลของแรงลมจะราบกว่าแบบลูกสูบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-136-5666, 064-205-6555

E-mail : iconservice.ic@gmail.com , piyapong.icon@gmail.com

280,000.00 ฿
1,080,000.00 ฿
320,000.00 ฿
350,000.00 ฿
450,000.00 ฿
560,000.00 ฿
920,000.00 ฿