หลอดไฟดักแมลง

หลอดไฟดักแมลง Blacklight Lamps หลอดไฟสำหรับดักแมลง หลอดไฟล่อแมลง คือ หลอด Black Light UVA ซึ่งมีคุณสมบัติในการดึงดูดแมลง โดยใช้คลื่นแสงและคลื่นความถึ่ที่ 380-400 นาโนเมตร ซึ่งเป็นคลื่นความถึ่ที่แมลงชอบมากเป็นที่สุด โดยหลอดไฟดักแมลงมีหลายยี่ห้อ ดังนี้ หลอดไฟดักแมลง(Philips) , หลอดไฟดักแมลง(Sylvania) , หลอดไฟดักแมลง(Toshiba) , หลอดไฟดักแมลง(Silverlight) และหลายขนาดคือ 15 วัตต์, 18 วัตต์ , 20 วัตต์ , 36 วัตต์ , 40 วัตต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : iconservice.ic@gmail.com , piyapong.icon@gmail.com

..