เครื่องมือสอบเทียบทางอุณหภูมิและไฟฟ้า

เครื่องมืองานสอบเทียบสำหรับงานอุณหภูมิ หรือ Temperature calibrator คือ เครื่องมือที่สามารถกำเนิดอุณหภูมิทางด้านความร้อยและความเย็นได้ หรือ สัญญาณทางไฟฟ้าตามมาตรฐานของอุณหภูมิได้ ไม่ว่าจะเป็น mV หรือ ohm อีกทั้งยังสามารถวัดอุณหภูมิ หรือสัญญาณทางไฟฟ้าได้ด้วย เหมาะสำหรับลูกค้าทุกประเภทอุตสาหกรรม ที่มีความต้องการสอบเทียบ Thermocouple /RTD / Temperature Indicator

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]

เครื่องมือวัด

DIGICON CC-R-MS

เครื่องมือวัด

DIGICON CC-VT-MS

เครื่องมือวัด

DIGICON CC-VTR-S

เครื่องมือวัด

DIGICON CC-VTR-SH

เครื่องมือวัด

DIGICON PC-2032