แท่นเจาะ เครื่องเจียร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]

2,250.00 ฿
6,480.00 ฿
1,200.00 ฿
1,800.00 ฿
2,550.00 ฿
-27%

แท่นเจาะ เครื่องเจียร

สว่านแท่นเจาะ คิง KING รุ่น KSD-340

14,000.00 ฿
-25%

แท่นเจาะ เครื่องเจียร

สว่านแท่นเจาะ คิง KING รุ่น KSD-34M

15,800.00 ฿
-23%

แท่นเจาะ เครื่องเจียร

สว่านแท่นเจาะ คิง KING รุ่น KSD-420

30,000.00 ฿

แท่นเจาะ เครื่องเจียร

แท่นเจาะ REXON 1/2 นิ้ว Model : DP-2000(3A)

6,500.00 ฿

แท่นเจาะ เครื่องเจียร

แท่นเจาะ REXON 1/2 นิ้ว Model : DP-250A

10,000.00 ฿

แท่นเจาะ เครื่องเจียร

แท่นเจาะ REXON 5/8 นิ้ว Model : DP-330A

17,460.00 ฿

แท่นเจาะ เครื่องเจียร

แท่นเจาะ REXON 5/8 นิ้ว Model : DP-380A

19,400.00 ฿

แท่นเจาะ เครื่องเจียร

แท่นเจาะ REXON Model : DP-380A

19,400.00 ฿

แท่นเจาะ เครื่องเจียร

แท่นเจาะโอกุระ Okura รุ่น YD-13A

5,000.00 ฿

แท่นเจาะ เครื่องเจียร

แท่นเจาะโอกุระ Okura รุ่น YD-13P

3,000.00 ฿

แท่นเจาะ เครื่องเจียร

แท่นเจาะโอกุระ Okura รุ่น YD-16H

9,500.00 ฿

แท่นเจาะ เครื่องเจียร

แท่นเจาะโอกุระ Okura รุ่น YD-16P

7,500.00 ฿