แท่นอัดไฮโดรลิค

แท่นอัดไฮโดรลิค แท่นอัดไฮดรอลิค มีให้เลือหลายขนาด และ มีทั้งแบบคันโยก และ อัตโนมัติ

1.แท่นอัดไฮโดรลิค ไฮดรอลิค ขนาด 20 ตัน (รุ่นประหยัด)

2.แท่นอัดไฮโดรลิค ไฮดรอลิค ขนาด 30 ตัน (รุ่นยอดนิยม)

3.แท่นอัดไฮโดรลิค ไฮดรอลิค ขนาด 40 ตัน

4.แท่นอัดไฮโดรลิค ไฮดรอลิค ขนาด 60 ตัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]