เครื่องตัดหญ้า Makita

เครื่องตัดหญ้า Makita มีอยู่สองรุ่นหลัก ๆ คือ รุ่น EM2500U และ รุ่น EBH340R

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]

..