เครื่องมือวัด

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ (Laser Distance Meter) คือเครื่องมือวัดระยะทางโดยใช้แสงเลเซอร์ รูปแบบที่พบมากที่สุดของการใช้แสงเลเซอร์
เพื่อหาระยะทางคือการใช้อยู่หลักการระยะเวลาในการเดินทางของสัญญาณเลเซอร์
โดยการส่งสัญญาณเลเซอร์ไปยังวัตถุเป้าหมายและทำการวัดสัญญาณเลเซอร์ที่สะท้อนกลับจากเป้าหมายมายังตัวส่งสัญญาณเลเซอร์
เนื่องด้วยสัญญาณเลเซอร์เดินทางด้วยความเร็วแสง ทำให้เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ให้ความแม่นยำสูงในระดับมิลลิเมตร

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรมเช่นการก่อสร้าง, การซ่อมแซมบ้าน และอสังหาริมทรัพย์ เป็นเครื่องมือวัดที่ถูกนำมาใช้งานแทนสายวัดระยะ ซึ่งต้องใช้คน 2 คนเพื่อวัดพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ใช้คนเพียง 1 คนเท่านั้น

เครื่องมือวัด มีหลายแบบให้เลือก อาทิเช่น เครื่องมือวัดระยะทาง,เครื่องมือวัดอุณภูมิ,เครื่องมือวัดกระแสมอเตอร์,เครื่องมือวัดความดังเสียง,เครื่องมือวัดขนาด(เวอร์เนียร์),เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำ,เครื่องมือวัดอัตราการไหลของลม,เครื่องมือวัดคลื่นความถี่ของแสง,เครื่องมือวัดความสว่างของแสง,เครื่องมือวัดค่า PH ของน้ำ,เครื่องมือวัดแรงดันลม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]