เครื่องวัดระดับเสียง เดซิเบล

เครื่องวัดความดังเสียง (Sound Level Meter) เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ในการประเมินเสียงหรือระดับเสียงโดยการวัดความดังของระดับเสียง มักเรียกว่าเครื่องวัดระดับความดันของเสียง (SPL) เครื่องวัดเสียงวัดระดับเสียงรอบข้างใช้ไมโครโฟนเพื่อจับเสียง จากนั้นเสียงจะถูกประเมินภายในเครื่องวัดระดับเสียงและค่าการวัดอะคูสติกจะแสดงบนจอแสดงผลของเครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความดังเสียงใช้สำหรับการวัดเสียงโดยที่เสียงเดินทางผ่านอากาศ ซึ่งเครื่องวัดจะมีไมโครโฟนเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศที่เกิดจากคลื่นเสียงและเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้า (โวลต์ V) ซึ่งเครื่องวัดความดังเสียงสามารถแปลงสัญญาณไฟฟ้าไปเป็นความดังเสียงในหน่วยเดซิเบล dB ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เครื่องวัดเดซิเบล (dB)โดยทั่วไปจะสามารถเลือกโหมดการวัดเป็น dBA และ dBC ได้โดยที่ Decibel A (dBA) ใช้สำหรับวัดความดังเสียงที่ตอบสนองของหูมนุษย์ต่อเสียงรบกวนระหว่างความถี่ 500 Hz ถึง 6 kHz สำหรับ Decibel C (dBC) ที่ใช้กันโดยทั่วไปสำหรับการวัดระดับความดังของเสียงสูงสุด (Peak Sound Pressure level) หน่วยที่ใช้กันทั่วไปในการวัดเสียงสำหรับเดซิเบลคือเดซิเบล (dB) อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ตัววัดระดับเสียงบางตัวยังกำหนดระดับเสียงต่อเนื่องที่เทียบเท่า (Leq) และพารามิเตอร์ทางเสียงอื่นๆ ด้วยเครื่องวัดระดับเสียงแบบพกพาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานสามารถวัดระดับเสียงในหลาย ๆ สถานที่เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมจะอยู่ในระดับที่ จำกัด (RELs) ที่แนะนำ อุปกรณ์วัดระดับเสียงบางตัวสามารถติดตั้งได้อย่างถาวรสำหรับการตรวจสอบระดับเสียงอย่างต่อเนื่องในที่ทำงานหรือที่ทำงาน

การเลือกซื้อเครื่องวัดความดังเสียง

คุณลักษณะที่สำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อค้นหาเครื่องวัดระดับเสียงที่เหมาะสมคือประเภทหรือคลาส ชนิดหรือคลาสของตัววัดระดับเสียงกำหนดความแม่นยำของอุปกรณ์ตามแนวทางของ American National Standards Institute (ANSI) หรือแนวทางของ International Electrotechnical Commission (IEC) โดยทั่วไป “type” เป็นเกรดตามมาตรฐาน ANSI S1.4 ในขณะที่ “class” เป็นเกรดตามมาตรฐาน IEC 61672 มีสองประเภทหรือคลาสที่กำหนดให้กับเครื่องวัดระดับเสียง: ชนิดที่1/คลาสที่ 1 หรือประเภทที่2/คลาส2 สำหรับการประเมินเสียงรบกวนในการใช้งานอุตสาหกรรมพื้นฐานเชิงพาณิชย์การศึกษาการพักผ่อนหย่อนใจหรือที่พักอาศัย จะพอเพียง สำหรับการประเมินระดับความแม่นยำมักใช้ในห้องปฏิบัติการจะใช้เครื่องวัดระดับเสียงประเภท1/คลาส1 ผลิตภัณฑ์เครื่องวัดระดับเสียงมีน้ำหนักเบาใช้งานง่ายและผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงที่สุด

การถ่วงน้ำหนักเสียง (Weighting) สำหรับเครื่องวัดความดังเสียง

มนุษย์ไม่ได้ยินเสียงในทุกความถี่ในลักษณะเดียวกัน ระบบการได้ยินของเราตอบสนองต่อความถี่ระหว่าง 500 Hz และ 8 kHz และมีความไวต่อสัญญาณรบกวนต่ำหรือเสียงสูง ดังนั้นการวัดระดับเสียงที่มีการตอบสนองแบบเรียบจะไม่สะท้อนให้เห็นอย่างแม่นยำว่าเรารับรู้เสียงได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้เครื่องวัดระดับเสียงจึงใช้การถ่วงน้ำหนักความถี่เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องวัดนั้นจะทำการวัดช่วงเสียงที่คล้ายกันกับสิ่งที่เราได้ยิน
น้ำหนักถี่ที่พบบ่อย ได้แก่ :

  • 1. dB A weighting เป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดในการวัดสัญญาณรบกวน เช่นเดียวกับหูของมนุษย์ dB A weighting จะตัดความถี่ต่ำและสูงกว่าที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ยิน dB A weighting มักใช้สำหรับการปกป้องคนงานจากอาการหูหนวกที่เกิดเสียงรบกวนและเป็นน้ำหนักที่ได้รับการควบคุมโดยมาตรฐานสากล (IEC 60651, IEC 60804, IEC 61672, ANSI S1.4) การวัดแบบถ่วงน้ำหนักจะแสดงเป็น dBA หรือ dB (A)
  • 2. dB C weighting เป็นไปตามความไวความถี่ของหูมนุษย์ที่ระดับเสียงรบกวนสูงมาก ที่ระดับ 100 เดซิเบลขึ้นไปการตอบสนองของหูจะราบเรียบทั่วทุกความถี่ dB C weighting จึงรวมช่วงของเสียงความถี่ต่ำมากกว่า มักใช้สำหรับการวัดค่าสูงสุดเช่นเดียวกับการวัดสัญญาณรบกวนเพื่อความบันเทิงซึ่งการส่งสัญญาณเสียงเบสอาจเป็นปัญหาได้ การวัดแบบถ่วงน้ำหนักแบบ C แสดงเป็น dBC หรือ dB (C)

เครื่องมือวัด มีหลายแบบให้เลือก อาทิเช่น เครื่องมือวัดระยะทาง,เครื่องมือวัดอุณภูมิ,เครื่องมือวัดกระแสมอเตอร์,เครื่องมือวัดความดังเสียง,เครื่องมือวัดขนาด(เวอร์เนียร์),เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำ,เครื่องมือวัดอัตราการไหลของลม,เครื่องมือวัดคลื่นความถี่ของแสง,เครื่องมือวัดความสว่างของแสง,เครื่องมือวัดค่า PH ของน้ำ,เครื่องมือวัดแรงดันลม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]