เครื่องวัดค่าความเข้มแสง แสงยูวี UV

เครื่องวัดความส่องสว่างของแสงและแสงยูวี Light and UV Meter เป็นเครื่องวัดความส่องสว่างของแสง ออกแบบให้ส่วนของเซนเซอร์ที่ใช้วัดแยกกับส่วนแสดงผล จึงสะดวกในการปรับมุมรับมุมแสงของเซนเซอร์ ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานได้เอนกประสงค์ จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่แสดงทั้งค่าความสว่างของแสง และชนิดของแสงที่เลือกใช้สะดวก ง่ายต่อการอ่านค่า ใช้สำหรับงานตรวจสอบความเข้มแสงในอุตสาหรรมอาคาร และสำนักงานต่างๆ

เครื่องมือวัด มีหลายแบบให้เลือก อาทิเช่น เครื่องมือวัดระยะทาง,เครื่องมือวัดอุณภูมิ,เครื่องมือวัดกระแสมอเตอร์,เครื่องมือวัดความดังเสียง,เครื่องมือวัดขนาด(เวอร์เนียร์),เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำ,เครื่องมือวัดอัตราการไหลของลม,เครื่องมือวัดคลื่นความถี่ของแสง,เครื่องมือวัดความสว่างของแสง,เครื่องมือวัดค่า PH ของน้ำ,เครื่องมือวัดแรงดันลม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]