เครื่องมือวัดความเป็นกรด เป็นด่าง

เครื่องมือสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (พีเอช) แบบดิจิตอล ในสารละลาย    (pH meter) สามารถวัดความเป็นกรด pH 0-7 ค่ากลาง pH 7 และด่างหรือเบส pH 7-14

     เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างสามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทางการเกษตร เหมาะสำหรับใช้วัดความเป็นกรด และด่าง ในน้ำหรือสารละลาย ส่วนผสมของอาหาร เครื่องสำอาง สารเคมี    การเลี้ยงสัตว์น้ำ, ตู้ปลา, การปลูกพืชแบบไร้ดิน หรือไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics), ระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponics), สระว่ายน้ำ, สปา, น้ำดื่มและอื่นๆ

เครื่องมือวัด มีหลายแบบให้เลือก อาทิเช่น เครื่องมือวัดระยะทาง,เครื่องมือวัดอุณภูมิ,เครื่องมือวัดกระแสมอเตอร์,เครื่องมือวัดความดังเสียง,เครื่องมือวัดขนาด(เวอร์เนียร์),เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำ,เครื่องมือวัดอัตราการไหลของลม,เครื่องมือวัดคลื่นความถี่ของแสง,เครื่องมือวัดความสว่างของแสง,เครื่องมือวัดค่า PH ของน้ำ,เครื่องมือวัดแรงดันลม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]