เครื่องมือวัด

เครื่องมือวัด มีหลายแบบให้เลือก อาทิเช่น เครื่องมือวัดระยะทาง,เครื่องมือวัดอุณภูมิ,เครื่องมือวัดกระแสมอเตอร์,เครื่องมือวัดความดังเสียง,เครื่องมือวัดขนาด(เวอร์เนียร์),เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำ,เครื่องมือวัดอัตราการไหลของลม,เครื่องมือวัดคลื่นความถี่ของแสง,เครื่องมือวัดความสว่างของแสง,เครื่องมือวัดค่า PH ของน้ำ,เครื่องมือวัดแรงดันลม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]

..

เครื่องมือวัด

DIGICON CC-R-MS

เครื่องมือวัด

DIGICON CC-VMA-2

เครื่องมือวัด

DIGICON CC-VT-MS

เครื่องมือวัด

DIGICON CC-VTR-S

เครื่องมือวัด

DIGICON CC-VTR-SH

กล้องตรวจจับความร้อน

DIGICON ITC-211 เครื่องถ่ายภาพความร้อน

เครื่องมือวัด

DIGICON PC-2032

เครื่องมือวัด

DIGICON PC-2035