Main Line Filter ORION

Main Line Filter ORION เมนไลน์ฟิลเตอร์ ORION มีให้เลือกหลายเกรดความละเอียด และ ปริมาณลมผ่าน
1.Main Line Filter ORION รุ่น DSF-AL ( 5 ไมครอน ) ปริมาณลมผ่าน 380 – 24,300 ลิตรต่อนาที
2.Main Line Filter ORION รุ่น LSF-AL ( 1 ไมครอน ) ปริมาณลมผ่าน 380 – 24,300 ลิตรต่อนาที
3.Main Line Filter ORION รุ่น DSF-AL ( 0.01 ไมครอน ) ปริมาณลมผ่าน 380 – 24,300 ลิตรต่อนาที
4.Main Line Filter ORION รุ่น KSF-AL ( 0.003 ไมครอน ) ปริมาณลมผ่าน 380 – 24,300 ลิตรต่อนาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : iconservice.ic@gmail.com , piyapong.icon@gmail.com