Main Line Filter ORION

Main Line Filter ORION เมนไลน์ฟิลเตอร์ ORION มีให้เลือกหลายเกรดความละเอียด และ ปริมาณลมผ่าน
1.Main Line Filter ORION รุ่น DSF-AL ( 5 ไมครอน ) ปริมาณลมผ่าน 380 – 24,300 ลิตรต่อนาที
2.Main Line Filter ORION รุ่น LSF-AL ( 1 ไมครอน ) ปริมาณลมผ่าน 380 – 24,300 ลิตรต่อนาที
3.Main Line Filter ORION รุ่น DSF-AL ( 0.01 ไมครอน ) ปริมาณลมผ่าน 380 – 24,300 ลิตรต่อนาที
4.Main Line Filter ORION รุ่น KSF-AL ( 0.003 ไมครอน ) ปริมาณลมผ่าน 380 – 24,300 ลิตรต่อนาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]

33,000.00 ฿
40,000.00 ฿
18,000.00 ฿
50,000.00 ฿
21,000.00 ฿
23,000.00 ฿
24,000.00 ฿
30,000.00 ฿
14,000.00 ฿
26,000.00 ฿
32,000.00 ฿
16,000.00 ฿
40,000.00 ฿
18,000.00 ฿
20,000.00 ฿
22,000.00 ฿
24,000.00 ฿