AIR DRYER SMC

AIR DRYER SMC มีให้ 2 รุ่น คือ IDU3E-23 ถึง IDU75E-23 เป็นแอร์ดรายเออร์ที่เหมาะสำหรับปั๊มลมลูกสูบที่อุณภูมิขาเข้าค่อนข้างสูงที่ 55 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส และ อีกรุ่นคือ IDFA3E – IDF370D-3 เหมาะสำหรับปั๊มลมแบบสกรู เป็นแอร์ดรายเออร์ที่มีคุณภาพสูงของญี่ปุ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-136-5666, 064-205-6555

E-mail : [email protected] , [email protected]
..