AIR DRYER D.I.T.

AIR DRYER D.I.T.แอร์ดรายเออร์ เครื่องทำลมแห้ง เนื่องจากปั๊มลมที่ผลิดลมออกมานั้นจะเกิดการควบแน่นของอากาศ เป็นผลให้เกิดการกลั่นตัวเป็นน้ำ หมายถึง ลมที่ผลิตออกมาจะมีน้ำและความชื้นปนอยู่ ซึ่งการใช้งานของเครื่องจักรทั่วไป ไม่ต้องการให้มีน้ำ,ความชื้น,ละอองน้ำ ปะปนมากับลม ซึ่ง การกรองด้วยชุดกรองลมทั่วไป ไม่สามารถขจัดน้ำออกไปได้หมด จึงต้องมีการใช้ AIR DRYER เพื่อกำจัดน้ำ และ ความชื้นออกจากลม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-136-5666, 064-205-6555

E-mail : [email protected] , [email protected]

..