อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน
ทาง บริษัท ไอคอนเซอร์วิส จำกัด ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในหลายยี่ห้อ และ หลายผลิตภัณฑ์ ดังนี้ Magnetic Contactor With OverLoad Relay,Auxiliary Contactor,,Magnetic Contactor,Thermal OverLoad Relay,Enclosed Mag. Starter With Overload Reay,Reversible Mechanical Interlock Contactor,Molded Case Circuit Breaker,,Push Button Switch,HITACHI

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]

-10%

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Auxiliaty Contactor Model : X4 no2 nc2

567.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Auxiliaty Contactor Model : X4 no3 nc1

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Auxiliaty Contactor Model : X6

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Auxiliaty Contactor Model : X8

-10%

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Auxiliaty Contactor Model : XS4

567.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor Model : H100C

5,640.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor Model : H125C

7,320.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor Model : H150C

10,200.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor Model : H65C

3,320.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor Model : H80C

4,740.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor Model : HS10

685.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor Model : HS11

755.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor Model : HS20

1,415.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor Model : HS20 2a2b

1,345.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor Model : HS25

1,670.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor Model : HS35

2,075.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor Model : HS50

2,710.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor With OVerload Relay Model : H100C-T

8,340.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor With OVerload Relay Model : H125C-T

11,700.00 ฿
-7%

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor With OVerload Relay Model : H65-C-T

5,700.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor With OVerload Relay Model : H80C-T

7,380.00 ฿
-5%

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor With OVerload Relay Model : HS10-T

5,700.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor With OVerload Relay Model : HS11-T

1,380.00 ฿
-8%

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor With OVerload Relay Model : HS20-T

6,000.00 ฿
-8%

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor With OVerload Relay Model : HS20-T 2a2b

5,500.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor With OVerload Relay Model : HS25-T

2,470.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor With OVerload Relay Model : HS25-T 2a2b

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor With OVerload Relay Model : HS35-T

3,190.00 ฿

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

HITACHI Magnetic Contactor With OVerload Relay Model : HS50-T

4,370.00 ฿