รอกโซ่ไฟฟ้า ตราช้าง elephant

รอกโซ่ไฟฟ้าตราช้าง Elepant chain block มีให้เลือกหลายรุ่นดังนี้
1.รอกโซ่ไฟฟ้าตราช้าง รุ่น Alpha (มีหลาย Model : SA Series , H Series , HV Series , HB Series , C Series)
2.รอกโซ่ไฟฟ้าตราช้าง 2 ทิศทาง รุ่น FAH ( FAH-.05 , FAH-1 , FAH-2 , FB-0.5 , FB-1 , FB-2)
3.รอกโซ่ไฟ้าตราช้าง 4 ทิศทาง รุ่น FAHM ( FAHM-0.5 , FAHM-1 , FAHM-2 )
4.รอกโซ่ไฟฟ้าตราช้าง 2 ทิศทาง รุ่น DA ( DA-1,DA-2S,DA-3,DA-5,DA-10,DB-1,DB-2,DB-3,DB-5,DB-10)
5.รอกโซ่ไฟฟ้าตราช้าง 4 ทิศทาง รุ่น DAM (DAM-1,DAM-2S,DAM-3,DAM-5,DAM-10)
6.ขาแขวนรอกไฟฟ้าตราช้าง รุ่น MAF (MAF-0.5,MAF-1,MAF-2,MAF-3,MAF-5)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected]mail.com , [email protected]

..