รอกโซ่ไฟฟ้า HITACHI

รอกโซ่ไฟฟ้า ฮิตาชิ HITACHI (ELECTRIC CHAIN HOIST) รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า ของฮิตาชิ มีให้เลือกหลายแบบหลายขนาด ดังนี้

1.รอกโซ่ไฟฟ้าฮิตาชิ รุ่น S Series มีขนาด 1/4 – 3 ตัน (เลือกไฟฟ้าได้ ขนาด 220 หรือ 380 โวลต์)

2.รอกโซ่ไฟฟ้าฮิตาชิ รุ่น F Series มีขนาด 1-15 ตัน

3.รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ รุ่น Standard Headroom Type Hoist

4.รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิแบบอินเวอร์เตอร์ Inverter Rope Hoist V Series

มีหลายรุ่นให้เลือกดังนี้

1/4 SSH2 , 1/2 SSH2 , 1 SHI , 1/4 SH2 , 1/2 SH2 , 1 SH , 1 FH , 2 SH , 2 FH , 3 FH , 5 FH ,

1 SH + 1 ST , 2 SH + 2 ST , 2 FH + 2 ST , 3 FH + 3 ST , 5 FH +5 ET

1 AM , 2 AM , 3 AM , 5 M , 1 AM-T , 2 AM – T , 3 AM – T , 5M-T , 1 HAM , 2 HAM , 3 HAM

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]

..

56,000.00 ฿
46,300.00 ฿
59,100.00 ฿
78,700.00 ฿
55,300.00 ฿
45,800.00 ฿
103,200.00 ฿
130,800.00 ฿
59,600.00 ฿
50,000.00 ฿

รอกโซ่ไฟฟ้า HITACHI

รอกโซ่ไฟฟ้าฮิตาชิ 2ตัน

61,200.00 ฿