สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666 , 065-238-3999 , 065-752-8777

E-mail : [email protected] , [email protected]

รอกโซ่ไฟฟ้า นิทชิ รุ่น MH5

ELECTRIC CHAIN HOIST NITCHI Model MH5-030 3000 KG

รอกโซ่ไฟฟ้า นิทชิ รุ่น MH5

ELECTRIC CHAIN HOIST NITCHI Model MH5-050 5000 KG

รอกโซ่ไฟฟ้า นิทชิ รุ่น MH5

ELECTRIC CHAIN HOIST NITCHI Model MH50020 2000 KG

รอกโซ่ไฟฟ้า นิทชิ รุ่น MH5

ELECTRIC CHAIN HOIST NITCHI Model MH5005 500 KG

รอกโซ่ไฟฟ้า นิทชิ รุ่น MH5

ELECTRIC CHAIN HOIST NITCHI Model MH5010 1000 KG

56,000.00 ฿
46,300.00 ฿
59,100.00 ฿
78,700.00 ฿
55,300.00 ฿
45,800.00 ฿
103,200.00 ฿
130,800.00 ฿
59,600.00 ฿
50,000.00 ฿

รอกโซ่ไฟฟ้า HITACHI

รอกโซ่ไฟฟ้าฮิตาชิ 2ตัน

61,200.00 ฿