รอกโซ่มือสาวตราช้าง

รอกโซ่มือสาว ตราช้าง มีหลายรุ่นให้เลือก อาทิเช่น K-ll , K75 , C21

รอกโซ่มือสาวตรา Elephant ที่ใช้ในไทยส่วนมากจะมี 2 รุ่นคือ

  1. K-75 รุ่นนี้จะโครงใหญ่กว่า ใช้โซ่ใหญ่กว่ารุ่น C-21 ความทนจะทนกว่ารุ่น C-21 แต่ราคาก็จะแพงกว่า
  2. C-21 รุ่นนี้จะโครงเล็กกว่า ใช้โซ่เล็กกว่ารุ่น K-75 ความทนจะทนน้อยกว่ารุ่น K-75 ราคาย่อมกว่ารุ่น K-75 ถ้าเทียบกันแล้ว body นี้เทียบแล้วคล้ายๆ Vital รุ่น VP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]
..

4,550.00 ฿
5,050.00 ฿
6,400.00 ฿
8,000.00 ฿
10,400.00 ฿
16,500.00 ฿
5,600.00 ฿
6,150.00 ฿
9,500.00 ฿
60,500.00 ฿
11,500.00 ฿
15,600.00 ฿
26,500.00 ฿
6,350.00 ฿
9,750.00 ฿
12,500.00 ฿
12,500.00 ฿
16,200.00 ฿
25,500.00 ฿
139,500.00 ฿