รอกสลิงไฟฟ้า comeup

รอกกว้านสลิงไฟฟ้า เหมาะสำหรับการใช้งานการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ในพื้นที่จำกัด นิยมใช้ในการลากจูงรถ เรือ เครน รถบรรทุก และ สิ่งของต่างๆ ทั้งแนวราบ และแนวตั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]