สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : iconservice.ic@gmail.com , piyapong.icon@gmail.com

116,000.00 ฿
160,000.00 ฿
125,000.00 ฿
147,000.00 ฿
143,000.00 ฿
168,000.00 ฿
187,000.00 ฿
332,000.00 ฿
442,000.00 ฿
676,700.00 ฿

รอกสลิงไฟฟ้า HITACHI

รอกสลิงไฟฟ้าฮิตาชิ 2 ตัน

204,000.00 ฿