รอกวิ่งบนราง I-Beam (TROLLEY) VITAL

  • รอกวิ่งบนราง I-Beam ชนิดธรรมดา ยี่ห้อ VITAL (ไวทัล) Japan
  • ความสามารถในการยก 1000 กิโลกรัม (1 ตัน)
  • ขนาดไอบีม I-Beam กว้าง Min 75 มม. – Max 125 มม.
  • ขนาดไอบีม I-Beam ยาว Min 125 มม. – Max 250 มม.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]

รอกวิ่งบนราง I-Beam (TROLLEY) VITAL

รอกวิ่งบนราง VITAL 1000 กิโลกรัม รุ่น 10 AP

5,500.00 ฿
65,000.00 ฿

รอกวิ่งบนราง I-Beam (TROLLEY) VITAL

รอกวิ่งบนราง VITAL 2000 กิโลกรัม รุ่น 20 AP

9,000.00 ฿

รอกวิ่งบนราง I-Beam (TROLLEY) VITAL

รอกวิ่งบนราง VITAL 3000 กิโลกรัม รุ่น 30 AP

18,000.00 ฿

รอกวิ่งบนราง I-Beam (TROLLEY) VITAL

รอกวิ่งบนราง VITAL 500 กิโลกรัม รุ่น 05 AP

4,500.00 ฿

รอกวิ่งบนราง I-Beam (TROLLEY) VITAL

รอกวิ่งบนราง VITAL 5000 กิโลกรัม รุ่น 50 AP

27,000.00 ฿