รอกวิ่งบนรางชนิดมีเกียร์ I-Beam (TROLLEY) VITAL

รอกวิ่งบนรางชนิดมีเกียร์ I-Beam (TROLLEY) VITAL / Japan

ความสามารถในการยก 500 กิโลกรัม

ขนาดไอบีม I-Beam กว้าง Min 75 มม. – Max 125 มม.

ขนาดไอบีม I-Beam ยาว Min 100 มม. – Max 150 มม.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]

รอกวิ่งบนรางชนิดมีเกียร์ I-Beam (TROLLEY) VITAL

รอกวิ่งบนรางชนิดมีเกียร์ VITAL 1000 กิโลกรัม รุ่น 10 AG

8,000.00 ฿

รอกวิ่งบนรางชนิดมีเกียร์ I-Beam (TROLLEY) VITAL

รอกวิ่งบนรางชนิดมีเกียร์ VITAL 10000 กิโลกรัม รุ่น 90 AG

73,000.00 ฿

รอกวิ่งบนรางชนิดมีเกียร์ I-Beam (TROLLEY) VITAL

รอกวิ่งบนรางชนิดมีเกียร์ VITAL 3000 กิโลกรัม รุ่น 30 AG

22,000.00 ฿

รอกวิ่งบนรางชนิดมีเกียร์ I-Beam (TROLLEY) VITAL

รอกวิ่งบนรางชนิดมีเกียร์ VITAL 5000 กิโลกรัม รุ่น 50 AG

31,000.00 ฿