ม่านเหลืองพลาสติก

ม่านริ้วพลาสติกใส ม่านริ้วพลาสติกใสกันกระแทก ม่านริ้วพลาสติกเหลืองใส ม่านริ้วพลาสติกเหลืองใสกันกระแทก ม่านริ้วพลาสติกใสทนเย็น ม่านริ้วพลาสติกใสทนเย็นกันกระแทก

ม่านริ้วพลาสติก (PVC Strip Curtains) หรือที่นิยมเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “ม่านริ้ว” มีการใช้งานมาเป็นเวลากว่า 10 ปี อย่างแพร่หลายใน โรงงานอุตสาหกรรม เพราะตัวแผ่นพลาสติกริ้วสามารถกันฝุ่นกันแมลงรบกวน กันเศษละอองต่าง ๆ ให้ไม่ฟุ้งกระจายออกนอกพื้นที่การทำงานและที่ใช้มากเป็นพิเศษคือ ใช้กั้นประตูทางเข้าออกช่องหรือประตู ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ เป็นการประหยัดพลังงาน และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสินค้า ทั้งยังช่วยลดอุบัติเหตุเพราะตัวแผ่นพลาสติกริ้ว นี้มีความโปร่งใสทำให้มองเห็นด้านตรงข้าม เมื่อเวลาจะเข็นรถหรือมีรถผ่านช่องประตูก็จะเห็นอีกฝั่งจึงทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]

ม่านเหลืองพลาสติก

ม่านพลาสติกเหลือง 20cm

6,000.00 ฿

ม่านเหลืองพลาสติก

ม่านริ้วพลาสติกใส 20 cm หนา 2 mm

6,000.00 ฿
15,000.00 ฿