มอเตอร์ SIEMENS

มอเตอร์ ซีเมนต์ Motor SIEMENS
มอเตอร์ ซีเมนต์ SIEMENS MOTOR IE1 และ IE2 มีให้เลือกหลายแบบดังนี้
1.มอเตอร์ซีเมนต์ SIEMENS MOTOR IE1 แบบ 2 โพล (3000 รอบ ต่อนาที) แบบขาตั้ง B3
2.มอเตอร์ซีเมนต์ SIEMENS MOTOR IE1 แบบ 2 โพล (3000 รอบ ต่อนาที) แบบหน้าแปลน B5
3.มอเตอร์ซีเมนต์ SIEMENS MOTOR IE1 แบบ 4 โพล (1500 รอบ ต่อนาที) แบบขาตั้ง B3
4.มอเตอร์ซีเมนต์ SIEMENS MOTOR IE1 แบบ 4 โพล (1500 รอบ ต่อนาที) แบบหน้าแปลน B5
5.มอเตอร์ซีเมนต์ SIEMENS MOTOR IE2 แบบ 2 โพล (3000 รอบ ต่อนาที) แบบขาตั้ง B3
6.มอเตอร์ซีเมนต์ SIEMENS MOTOR IE2 แบบ 4 โพล (1500 รอบ ต่อนาที) แบบหน้าแปลน B5

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก