มอเตอร์ซีเมนต์ SIEMENS MOTOR

มอเตอร์ ซีเมนต์ SIEMENS MOTOR IE1 และ IE2 มีให้เลือกหลายแบบดังนี้
1.มอเตอร์ซีเมนต์ SIEMENS MOTOR IE1 แบบ 2 โพล (3000 รอบ ต่อนาที) แบบขาตั้ง B3
2.มอเตอร์ซีเมนต์ SIEMENS MOTOR IE1 แบบ 2 โพล (3000 รอบ ต่อนาที) แบบหน้าแปลน B5
3.มอเตอร์ซีเมนต์ SIEMENS MOTOR IE1 แบบ 4 โพล (1500 รอบ ต่อนาที) แบบขาตั้ง B3
4.มอเตอร์ซีเมนต์ SIEMENS MOTOR IE1 แบบ 4 โพล (1500 รอบ ต่อนาที) แบบหน้าแปลน B5
5.มอเตอร์ซีเมนต์ SIEMENS MOTOR IE2 แบบ 2 โพล (3000 รอบ ต่อนาที) แบบขาตั้ง B3
6.มอเตอร์ซีเมนต์ SIEMENS MOTOR IE2 แบบ 4 โพล (1500 รอบ ต่อนาที) แบบหน้าแปลน B5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-136-5666, 064-205-6555

E-mail : [email protected] , [email protected]
..