มอเตอร์ Muller

มอเตอร์ มุลเลอร์ MULLER MOTOR TYPE QY2-QY2B มีให้เลือกหลายแบบดังนี้
1.มอเตอร์มุลเลอร์ MULLER MOTOR แบบ 2 โพล (3000 รอบ ต่อนาที) แบบขาตั้ง B3
2.มอเตอร์มุลเลอร์ MULLER MOTOR แบบ 2 โพล (3000 รอบ ต่อนาที) แบบหน้าแปลน B5
3.มอเตอร์มุลเลอร์ MULLER MOTOR แบบ 4 โพล (1500 รอบ ต่อนาที) แบบขาตั้ง B3
4.มอเตอร์มุลเลอร์ MULLER MOTOR แบบ 4 โพล (1500 รอบ ต่อนาที) แบบหน้าแปลน B5
5.มอเตอร์มุลเลอร์ MULLER MOTOR แบบ 6 โพล (1000 รอบ ต่อนาที) แบบขาตั้ง B3
6.มอเตอร์มุลเลอร์ MULLER MOTOR แบบ 6 โพล (1000 รอบ ต่อนาที) แบบหน้าแปลน B5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-136-5666, 064-205-6555

E-mail : iconservice.ic@gmail.com , piyapong.icon@gmail.com
..