มอเตอร์ HASCON

มอเตอร์ฮาสคอน Motor Hascon มีให้เลือกหลายแบบดังนี้
มอเตอร์ ซีเมนต์ Motor SIEMENS
มอเตอร์ ฮาสคอน HASCON MOTOR มีให้เลือกหลายแบบดังนี้
1.มอเตอร์ฮาสคอน HASCONMOTOR แบบ 2 โพล (3000 รอบ ต่อนาที) แบบขาตั้ง B3
2.มอเตอร์ฮาสคอน HASCONMOTOR แบบ 2 โพล (3000 รอบ ต่อนาที) แบบหน้าแปลน B5
3.มอเตอร์ฮาสคอน HASCONMOTOR แบบ 4 โพล (1500 รอบ ต่อนาที) แบบขาตั้ง B3
4.มอเตอร์ฮาสคอน HASCONMOTOR แบบ 4 โพล (1500 รอบ ต่อนาที) แบบหน้าแปลน B5

ติดต่อสอบถามได้ที่ 064-268-1888 , 064-136-5666 , 064-205-6555