มอเตอร์เอบีบี abb motor 4 โพล แบบหน้าแปลน

มอเตอร์เอบีบี ABB MOTOR

มอเตอร์ เอบีบี ABB MOTOR TYPE M2QA มีให้เลือกหลายแบบดังนี้
1.มอเตอร์เอบีบี ABB MOTOR แบบ 2 โพล (3000 รอบ ต่อนาที) แบบขาตั้ง B3
2.มอเตอร์เอบีบี ABB MOTOR แบบ 2 โพล (3000 รอบ ต่อนาที) แบบหน้าแปลน B5
3.มอเตอร์เอบีบี ABB MOTOR แบบ 4 โพล (1500 รอบ ต่อนาที) แบบขาตั้ง B3
4.มอเตอร์เอบีบี ABB MOTOR แบบ 4 โพล (1500 รอบ ต่อนาที) แบบหน้าแปลน B5
5.มอเตอร์เอบีบี ABB MOTOR แบบ 6 โพล (1000 รอบ ต่อนาที) แบบขาตั้ง B3
6.มอเตอร์เอบีบี ABB MOTOR แบบ 6 โพล (1000 รอบ ต่อนาที) แบบหน้าแปลน B5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]