มอเตอร์อีเล็คทริม Elektrim
มอเตอร์ อีเล็คทริม แคนโทนี่ มอเตอร์ Elektrim Cantoni Motor
1.มอเตอร์ อีเล็คทริม Elektrim 4 โพล แบบ ขาตั้ง
2.มอเตอร์ อีเล็คทริม Elektrim 4 โพล แบบ หน้าแปลน
3.มอเตอร์ อีเล็คทริม Elektrim 2 โพล แบบ ขาตั้ง
4.มอเตอร์ อีเล็คทริม Elektrim 2 โพล แบบ หน้าแปลน
5.มอเตอร์ อีเล็คทริม Elektrim 6 โพล แบบ ขาตั้ง
6.มอเตอร์ อีเล็คทริม Elektrim 6 โพล แบบ หน้าแปลน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]