มอเตอร์อินไลน์ Inline

มอเตอร์ อินไลน์ Inline Motor มีให้เลือกหลายแบบดังนี้
1.มอเตอร์ อินไลน์ Inline Motor 2 โพล 3000 รอบ แบบขาตั้ง B3
2.มอเตอร์ อินไลน์ Inline Motor 2 โพล 3000 รอบ แบบหน้าแปลน B5
3.มอเตอร์ อินไลน์ Inline Motor 4 โพล 1500 รอบ แบบขาตั้ง B3
4.มอเตอร์ อินไลน์ Inline Motor 4 โพล 1500 รอบ แบบหน้าแปลน B5
5.มอเตอร์ อินไลน์ Inline Motor 6 โพล 1000 รอบ แบบขาตั้ง B3
6.มอเตอร์ อินไลน์ Inline Motor 6 โพล 1000 รอบ แบบหน้าแปลน B5