มอเตอร์มิตซูบิชิ Mitsubishi

มอเตอร์มิตซูบิชิ Motor Mitsubishi เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในเมืองไทย เนื่องจากมีคุณภาพที่ดีมาก และสินค้ามีสต๊อกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีฐานการผลิตในประเทศไทย มอเตอร์มิตซูบิชิมีมากมายหลายรุ่นหลายขนาดให้ท่านได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่น มอเตอร์Mitsubishi 220 โวลต์ ทั้งแบบขาตั้งและหน้าแปลน มอเตอร์Mitsubishi 380 โวลต์ทั้งขาตั้งและหน้าแปลน โดยมีขนาดตั้งแต่ 1/4 แรงม้าจนถึง 125 แรงม้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]

..

มอเตอร์มิตซูบิชิ 380 โวลต์

มอเตอร์มิตซูบิชิ 1 แรงม้า รุ่น SF-JR 1 HP 4 P

4,410.00 ฿

มอเตอร์มิตซูบิชิ 380 โวลต์

มอเตอร์มิตซูบิชิ 10 แรงม้า รุ่น SF-JR 10 HP 4 P

16,380.00 ฿

มอเตอร์มิตซูบิชิ 380 โวลต์

มอเตอร์มิตซูบิชิ 100 แรงม้า รุ่น SF-J 100 HP 4 P

180,000.00 ฿

มอเตอร์มิตซูบิชิ 380 โวลต์

มอเตอร์มิตซูบิชิ 125 แรงม้า รุ่น SF-J 125 HP 4 P

200,000.00 ฿

มอเตอร์มิตซูบิชิ 380 โวลต์

มอเตอร์มิตซูบิชิ 15 แรงม้า รุ่น SF-J 15 HP 4 P

29,810.00 ฿

มอเตอร์มิตซูบิชิ 380 โวลต์

มอเตอร์มิตซูบิชิ 2 แรงม้า รุ่น SF-JR 2 HP 4 P

5,650.00 ฿

มอเตอร์มิตซูบิชิ 380 โวลต์

มอเตอร์มิตซูบิชิ 20 แรงม้า รุ่น SF-J 20 HP 4 P

37,260.00 ฿

มอเตอร์มิตซูบิชิ 380 โวลต์

มอเตอร์มิตซูบิชิ 25 แรงม้า รุ่น SF-J 25 HP 4 P

46,330.00 ฿

มอเตอร์มิตซูบิชิ 380 โวลต์

มอเตอร์มิตซูบิชิ 3 แรงม้า รุ่น SF-JR 3 HP 4 P

6,570.00 ฿

มอเตอร์มิตซูบิชิ 380 โวลต์

มอเตอร์มิตซูบิชิ 30 แรงม้า รุ่น SF-J 30 HP 4 P

53,950.00 ฿

มอเตอร์มิตซูบิชิ 380 โวลต์

มอเตอร์มิตซูบิชิ 40 แรงม้า รุ่น SF-J 40 HP 4 P

67,800.00 ฿

มอเตอร์มิตซูบิชิ 380 โวลต์

มอเตอร์มิตซูบิชิ 5 แรงม้า รุ่น SF-JR 5 HP 4 P

9,470.00 ฿

มอเตอร์มิตซูบิชิ 380 โวลต์

มอเตอร์มิตซูบิชิ 50 แรงม้า รุ่น SF-J 50 HP 4 P

84,690.00 ฿

มอเตอร์มิตซูบิชิ 380 โวลต์

มอเตอร์มิตซูบิชิ 60 แรงม้า รุ่น SF-J 60 HP 4 P

97,450.00 ฿

มอเตอร์มิตซูบิชิ 380 โวลต์

มอเตอร์มิตซูบิชิ 7.5 แรงม้า รุ่น SF-JR 7.5 HP 4 P

13,140.00 ฿

มอเตอร์มิตซูบิชิ 380 โวลต์

มอเตอร์มิตซูบิชิ 75 แรงม้า รุ่น SF-J 75 HP 4 P

108,860.00 ฿