มอเตอร์โตชิบา TOSHIBA ขาตั้ง 3000 รอบ

มอเตอร์โตชิบา มีหลากหลายรุ่นให้เลือกซื้อ ทั้งแบบมีขาตั้งและไม่มีขาตั้ง มีตั้งแต่รุ่น 1 แรงม้าจนถึง 60 แรงม้า โดยมอเตอร์ไฟฟ้า จะมีสองรุ่นหลัก ๆ คือ รุ่น FT4 และ FT2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-136-5666, 064-205-6555

E-mail : [email protected] , [email protected]
..