อะไหล่ปั๊มลมโซแม็กซ์ Somax
อะไหล่ปั๊มลม โซแม็กซ์ Somax มีทุกรุ่นดังนี้
1.อะไหล่ปั๊มลมโซแม็กซ์ Somax ขนาด 1/2 แรงม้า รุ่น SB2-80
2.อะไหล่ปั๊มลมโซแม็กซ์ Somax ขนาด 1 แรงม้า รุ่น SB10-90
3.อะไหล่ปั๊มลมโซแม็กซ์ Somax ขนาด 2 แรงม้า รุ่น SB20-148
4.อะไหล่ปั๊มลมโซแม็กซ์ Somax ขนาด 3 แรงม้า รุ่น SB30-148 , SB30-260
5.อะไหล่ปั๊มลมโซแม็กซ์ Somax ขนาด 5 แรงม้า รุ่น SC50-148 , SC50-260 , SC50-304
6.อะไหล่ปั๊มลมโซแม็กซ์ Somax ขนาด 7.5 แรงม้า รุ่น SB75-260 , SB75-304
7.อะไหล่ปั๊มลมโซแม็กซ์ Somax ขนาด 10 แรงม้า รุ่น SC100-304 , SC100-520
8.อะไหล่ปั๊มลมโซแม็กซ์ Somax ขนาด 15 แรงม้า รุ่น SC150-304 , SC150-520

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก