ปั๊มลมสวอนแบบไม่ใช้น้ำมัน

ปั๊มลมแบบไม่ใช้น้ำมัน ปั๊มลมออยฟรี OIL FREE AIRCOMPRESSOR ปั๊มลมสวอนแบบไม่ใช้น้ำมัน เป็นผู้นำตลาดในเมืองไทยมาเป็นเวลานาน เพราะทางเรามีการพัฒนาและวิจัยสินค้าตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มที่ต้องการใช้ปั๊มลมแบบที่ไม่ใช้น้ำมัน อาทิเช่น กลุ่มฑันตกรรม,กลุ่มอุตสาหกรรมยา,อุตสาหกรรมอาหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]