ปั้มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA เป็นปั๊มน้ำของประเทศอิตาลี Italy ซึ่งปั๊มน้ำเอบาร่าเหมาะสำหรับการใช้งานทั้วไป และ ใช้ในงานอุตสาหกรรม ในงานเกษตร งานชลประทาน สูบจ่ายน้ำ บำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ซึ่งมีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาดตามลักษณะการใช้งาน ปั๊มน้ำอีบาร่า EBARA มีให้เลือกหลายรุ่น อาทิเช่น JESX-JEX , CDX , DWC , 3M , DWO , 3LSF , 2CDX , EVM , ENR , PRA , CMR , CMA , CMB , CMD , COMPACT , CDA,AGA , LPS , JESSM , RIGHT , JEX , 3D , 3M , MD , 3LSF , FHSAGSGA , FSKA , 40DVS , 50DVS , 80DVS

สอบถามข้อมูลปั๊มน้ำเอบาร่าเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]

..

ปั๊มน้ำ เอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA : 3M 32-125/1.1 

20,200.00 ฿
23,700.00 ฿
24,700.00 ฿
28,200.00 ฿
30,300.00 ฿
33,300.00 ฿
33,300.00 ฿
45,400.00 ฿
45,400.00 ฿
23,500.00 ฿
24,500.00 ฿
26,200.00 ฿
28,600.00 ฿
32,800.00 ฿

ปั๊มน้ำ เอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA รุ่น : 3M 40-200/11

71,800.00 ฿
45,600.00 ฿
50,500.00 ฿
25,800.00 ฿
29,600.00 ฿
33,000.00 ฿
45,700.00 ฿
49,500.00 ฿
49,500.00 ฿

ปั๊มน้ำ เอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA รุ่น : 3M 50-200/11

67,600.00 ฿

ปั๊มน้ำ เอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA รุ่น : 3M 50-200/15

69,300.00 ฿
65,700.00 ฿