ปั้มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA เป็นปั๊มน้ำของประเทศอิตาลี Italy ซึ่งปั๊มน้ำเอบาร่าเหมาะสำหรับการใช้งานทั้วไป และ ใช้ในงานอุตสาหกรรม ในงานเกษตร งานชลประทาน สูบจ่ายน้ำ บำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ซึ่งมีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาดตามลักษณะการใช้งาน ปั๊มน้ำอีบาร่า EBARA มีให้เลือกหลายรุ่น อาทิเช่น JESX-JEX , CDX , DWC , 3M , DWO , 3LSF , 2CDX , EVM , ENR , PRA , CMR , CMA , CMB , CMD , COMPACT , CDA,AGA , LPS , JESSM , RIGHT , JEX , 3D , 3M , MD , 3LSF , FHSAGSGA , FSKA , 40DVS , 50DVS , 80DVS

สอบถามข้อมูลปั๊มน้ำเอบาร่าเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]

..

ปั๊มน้ำ เอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA EVM EVMG รุ่น : 3 2N5/.037M 3 2N5/0.37

27,400.00 ฿

ปั๊มน้ำ เอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA EVM EVMG รุ่น : 3 3N5/.037M 3 3N5/0.37

31,800.00 ฿
30,600.00 ฿
36,400.00 ฿
37,300.00 ฿
41,900.00 ฿
44,800.00 ฿
54,100.00 ฿
54,100.00 ฿
55,300.00 ฿
55,300.00 ฿
34,400.00 ฿
35,400.00 ฿
39,400.00 ฿
42,200.00 ฿
79,700.00 ฿
55,500.00 ฿
56,600.00 ฿
37,300.00 ฿
39,600.00 ฿
42,500.00 ฿
55,600.00 ฿
56,700.00 ฿
78,900.00 ฿
86,700.00 ฿
72,800.00 ฿
86,800.00 ฿
100,500.00 ฿
101,700.00 ฿
133,500.00 ฿
147,700.00 ฿
106,100.00 ฿
120,600.00 ฿
148,000.00 ฿
159,400.00 ฿